Hulpverlening bij en voorlichting over ongeplande, onverwachte of ongewenste zwangerschap en na miskraam of abortus.

Kwaliteitsgarantie

JIL-vzw geeft een kwaliteitsvol aanbod van relationele seksuele vorming (RSV) vanuit een duidelijke en heldere visie en doelstellingen die op hun beurt de basis vormen van een doordacht pedagogisch project. In al onze activiteiten werken we vanuit een actief pluralistische visie omschreven in ons waardencharter.

Scholen, verenigingen en geloofsgemeenschappen kunnen een beroep doen op de Relationele en Seksuele Vorming die Jongeren Info Life aanbiedt.

De JIL-workshops "relationele seksuele vorming" zijn afkomstig van de Nederlandse organisatie SIRIZ, die in Nederland jaarlijks meer dan 18.000 jongeren bereikt met deze gewaardeerde lespakketten.

JIL vzw geeft haar kwaliteitsgarantie door:

  • gebruik te maken van de kadermethodieken van een goed gezondheidsbeleid van de Vlaamse Onderwijsraad;
  • aan te sluiten bij de vakoverschrijdende eindtermen (voeten) van het Vlaamse onderwijs of richtlijnen van andere sectoren;
  • haar aanbod en doelstellingen te baseren op de handvatten voor samenwerking met externe organisaties van het Departement Onderwijs. Deze leidraad vindt zijn waarheidsgetrouwe vertaling in onze twaalf kwaliteitscriteria.
  • steeds gebaseerd te zijn op wetenschappelijk en ‘evidence based’ onderzoek en op besluiten van internationale verdragen;
  • RSV-activiteiten te brengen met professionele medewerkers en kwaliteitsvol materiaal.
© 2004-2024 Jongeren • Info • Life