Hulpverlening bij en voorlichting over ongeplande, onverwachte of ongewenste zwangerschap en na miskraam of abortus.

Visie

JIL-vzw gaat ervan uit dat het ongeboren leven vanaf het begin beschermwaardig is, maar respecteert de eigen keuze van het meisje of de vrouw om binnen de wettelijke grenzen zelf te kiezen voor het uitdragen van een zwangerschap of het afbreken ervan.

Het is belangrijk dat ze de tijd kan nemen om hierover goed na te denken, zodat ze tot een weloverwogen en geïnformeerde beslissing komt. Wij begeleiden bij het maken van deze persoonlijke keuze, zodat ze alle aspecten in overweging kan nemen.

De hulp die we aanbieden is gratis en onze counseling is zonder oordeel. De keuzevrijheid ligt uiteindelijk volledig bij het meisje of de vrouw. Al onze informatie is wetenschappelijk onderbouwd.  Ons werk bevindt zich volledig binnen het wettelijke kader zoals aangegeven door de federale wet Herman-Michielsens.

JIL-vzw wil onpartijdige informatie bieden samen met nabije betrokkenheid in de begeleiding.

Daarnaast geeft JIL–vzw relationele en seksuele vorming aan jongeren waarbij de focus ligt op seksuele verantwoordelijkheid, duurzame relaties, weerbaarheid en kennis van de eigen vruchtbaarheid. We leren jongeren  om verantwoord om te gaan met hun seksualiteit. Dit gaat gepaard met de (her)ontdekking van de schoonheid van seksualiteit, gekaderd in een personalistisch mensbeeld waarin lichaam en geest een geheel vormen.

Onze JIL-workshops relationele en seksuele vorming, zijn een Vlaamse versie van de succesvolle Nederlandse gastlessen van SIRIZ.

© 2004-2024 Jongeren • Info • Life