Hulpverlening bij en voorlichting over ongeplande, onverwachte of ongewenste zwangerschap en na miskraam of abortus.

Media-aandacht - Recht op antwoord De Morgen 20 januari

 

'Recht op antwoord' gepubliceerd in De Morgen op 20 januari 2017
(vervolg)

 

helemaal niet duidelijk over welke propaganda het zou gaan en op basis waarvan ze deze bewering doet als het om JIL gaat. Intussen wordt wel onterecht de naam van Jongeren Info Life besmeurd zonder dat De Morgen feitelijke gegevens aanreikt. 

Sedert enkele maanden publiceert Sensoa een lijst van organisaties waar ze niet mee samenwerkt. Op de toenmalige vraag in maart 2016 om JIL van deze lijst te verwijderen, antwoordde Sensoa dat hun website nergens vermeldt dat andere organisaties niet met JIL mogen samenwerken. Een zwarte lijst die bepaalt wie gastlessen mag aanbieden op scholen? Dit is dus niet wat Sensoa daar zelf over zegt. Het behoort trouwens aan de autonomie van de scholen zelf toe om te bekijken met welke organisaties ze in zee gaan en met wie zij hun pedagogisch project kunnen waarmaken. 

De abortus- en tienerzwangerschapspreventie van JIL neemt duidelijk afstand van methodes die intimiderend kunnen zijn. En gezien de hulpverlening ook post-abortusbegeleiding omvat, kan men JIL niet zomaar als een anti-beweging wegschuiven. Ook voor iemand die een abortus overweegt, kan de hulpverlening van JIL helpen om tot een geïnformeerde beslissing te komen waarbij deze vrouw alle aspecten in overweging kan nemen. Wat de keuze ook is, een weloverwogen beslissing is een goede start om ook later achter de eigen keuze te kunnen blijven staan. De schoollessen liggen in dezelfde lijn: bewuste keuzes maken op basis van objectieve informatie. Getuigt het niet van appreciatie dat het KTA- Edegem, met regelmatig tienerzwangerschappen, Jongeren Info Life vier jaar na elkaar terug­vraagt met telkens de aanwezigheid van leerkrachten en een coördinator tijdens de workshops? En JIL werkt inderdaad vanuit een visie die de kwaliteit van een goede relatie, seksuele verantwoordelijkheid, weerbaarheid van jonge meisjes, respect voor elkanders kwetsbaarheid en vruchtbaarheid belangrijk vindt… Mag het?

Jongeren Info Life vzw

© 2004-2019 Jongeren • Info • Life