Hulpverlening bij en voorlichting over ongeplande, onverwachte of ongewenste zwangerschap en na miskraam of abortus.

Media-aandacht - Recht op antwoord De Morgen 20 januari

 

'Anti-abortus' en toch welkom op school?

 

Op 3 december 2016 publiceerde De Morgen het artikel ”Anti-abortus en toch welkom op school” over voorlichtingslessen door de vzw Jongeren Info Life op het KTA te Edegem. De getuigenis van de school dat de lessen neutraal zijn, werd echter niet au sérieux genomen, en het artikel gaf een onbetrouwbaar beeld van onze organisatie: De krant kopt "welkom op school, dat kan toch niet?" De Morgen schrijft er niet bij dat vergelijkbare workshops van SIRIZ in Nederland juist heel welkom zijn op scholen, en worden gesubsidieerd door de Nederlandse overheid.

Klaslokaal RSVOmwille van dit artikel, dat ons en de school onterecht in een kwaad daglicht heeft gesteld, hebben we bij de Morgen een 'Recht op antwoord' verkregen (De Morgen, 20/1/2017). 

In navolging hiervan was er op 8 december 2016 een bespreking in de parlementaire commissie onderwijs met de “Vraag om uitleg over de samenwerking van GO!-scholen met de antiabortusbeweging Youth for Life in het kader van seksuele opvoeding van Elisabeth Meuleman” aan Minister Hilde Crevits. Uit de agendering bleek dat mevr. Meuleman (GROEN) verkeerd was ingelicht en haar perscommentaar gebaseerd had op een andere ons niet gekende organisatie. 

© 2004-2019 Jongeren • Info • Life