Hulpverlening bij en voorlichting over ongeplande, onverwachte of ongewenste zwangerschap en na miskraam of abortus.

Media-aandacht - Recht op antwoord De Morgen 20 januari

 

'Recht op antwoord' gepubliceerd in De Morgen op 20 januari 2017

 

Jongeren Info Life vzw (JIL) biedt hulpverlening bij ongeplande, onverwachte of ongewenste zwangerschap, bij tienerzwangerschap en begeleidt mensen die vastlopen in de verwerking van doorgemaakte abortus of miskraam. JIL gaat ervan uit dat het ongeboren leven vanaf het begin beschermwaardig is, maar respecteert de eigen keuze van het meisje of de vrouw om binnen de wettelijke grenzen zelf te kiezen voor het uitdragen van een zwangerschap of het afbreken ervan.  

 recht op antwoordVertrekkende vanuit de expertise opgebouwd in de hulpverlening,geeft JIL ook gastlessen relationele en seksuele vorming in scholen om jongeren te leren verantwoord omgaan met deze problematiek, en dit steeds met respect voor ieders meningsvrijheid. Hier is het nodig te verduidelijken dat met dit identieke materiaal onze zusterorganisatie Siriz in Nederland met steun van de Nederlandse overheid jaarlijks een 20 000-tal leerlingen bereikt.  

De lessen van JIL zijn neutraal en geen ‘propaganda’ zoals De Morgen beweert. De school KTA Edegem was overigens meerdere jaren op rij tevreden. Desondanks klonken de titel en de hoofdtoon van het artikel afkeurend. In tegenstelling met wat het artikel stelt, werden in het verleden geen scholen “om de tuin geleid” en geeft JIL geen lessen “zonder medeweten van de directie” aangezien de aanvraagprocedure dit uitsluit. Deze procedure omvat achtereenvolgens een lesaanvraag, meestal door een coördinator of iemand uit het middenkader, een offerte gericht aan de school en niet aan een individuele leerkracht, bevestiging van de offerte door de school. Één week voor de eigenlijke workshop volgt er een contact aangaande de praktische afspraken en eventuele gevoeligheden waar rekening dient mee te worden gehouden. Na ieders tevredenheid volgt een transparante facturatie, en een betaling die via het economaat van de school gebeurt na goedkeuring door de directie.  

JIL respecteert reeds jaren de handvatten van een goede externe samenwerking. De vakoverschrijdende eindtermen (VOETEN) worden correct behandeld en alle informatie is wetenschappelijk onderbouwd. De “kwaliteitsgarantie van goede relationele seksuele vorming” staat heel transparant op de website. 

Elisabeth Meuleman (Groen) vindt dat het toch echt niet kan dat anno 2016 zulke organisaties in scholen propaganda mogen verspreiden. Het is echter (zie volgende pagina)

© 2004-2019 Jongeren • Info • Life